logo

2022年1月 陸前高田市立 気仙小学校が『木の建築賞』を受賞しました。
2022年3月 陸前高田市立 気仙小学校が『作品選集 2021-2022』に入選しました。
2022年3月 陸前高田市立 気仙小学校が『東北建築賞』を受賞しました。
2023年4月 陸前高田市立 気仙小学校が『東北建築大賞 大賞』を受賞しました。
2023年4月 陸前高田市立 気仙小学校が『公共建築賞 地域特別賞』を受賞しました。