logo

2023年4月 陸前高田市立 気仙小学校が『東北建築大賞 大賞』を受賞しました。
2023年4月 陸前高田市立 気仙小学校が『公共建築賞 地域特別賞』を受賞しました。
2024年3月 綾井 新が 東京大学工学部『Best Teaching Award』を受賞しました。